I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik E je velik in lik A je petkotnik.
2. Lik B je siv in lik B ni siv.
3. Lik A ni velik in lik B je bel.
4. Lik A ni velik in lik D ni siv.
5. Lik A je kvadrat ali  je lik E majhen.
6. Lik A je siv ali lik A ni trikotnik.
7. Lik D ni siv ali  je lik E trikotnik.
8. Lik A ni srednje velikosti ali lik C ni siv.
9. Ali  je lik A trikotnik ali  je lik E trikotnik.
10. Ali  je lik E trikotnik ali lik B ni srednje velikosti.
11. Ali lik A ni siv ali  je lik D kvadrat.
12. Ali lik A ni velik ali lik E ni srednje velikosti.
13. Če  je lik B trikotnik, potem  je lik D petkotnik.
14. Če  je lik D petkotnik, potem lik D ni siv.
15. Če lik D ni siv, potem  je lik D srednje velikosti.
16. Če lik A ni siv, potem lik C ni majhen.
17. Lik C je bel, če in  samo če  je lik B majhen.
18. Lik B je petkotnik, če in  samo če lik D ni bel.
19. Lik E ni majhen, če in  samo če  je lik A velik.
20. Lik D ni trikotnik, če in  samo če lik D ni trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/4Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/4Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)