I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik B je kvadrat in lik B je siv.
2. Lik C je srednje velikosti in lik D ni petkotnik.
3. Lik D ni bel in lik B je velik.
4. Lik D ni bel in lik E ni petkotnik.
5. Lik D je siv ali  je lik D trikotnik.
6. Lik A je velik ali lik B ni petkotnik.
7. Lik A ni bel ali  je lik D siv.
8. Lik C ni kvadrat ali lik B ni velik.
9. Ali  je lik D srednje velikosti ali  je lik C velik.
10. Ali  je lik B kvadrat ali lik A ni velik.
11. Ali lik C ni bel ali  je lik C trikotnik.
12. Ali lik C ni srednje velikosti ali lik E ni petkotnik.
13. Če  je lik D siv, potem  je lik D velik.
14. Če  je lik D majhen, potem lik C ni majhen.
15. Če lik D ni srednje velikosti, potem  je lik B bel.
16. Če lik B ni srednje velikosti, potem lik B ni velik.
17. Lik D je srednje velikosti, če in  samo če  je lik D srednje velikosti.
18. Lik D je velik, če in  samo če lik E ni velik.
19. Lik D ni trikotnik, če in  samo če  je lik C velik.
20. Lik D ni kvadrat, če in  samo če lik B ni trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/48Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/48Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)