I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik C je velik in lik E je trikotnik.
2. Lik B je petkotnik in lik C ni petkotnik.
3. Lik D ni srednje velikosti in lik A je kvadrat.
4. Lik D ni velik in lik E ni kvadrat.
5. Lik C je srednje velikosti ali  je lik A trikotnik.
6. Lik E je bel ali lik D ni kvadrat.
7. Lik A ni siv ali  je lik C bel.
8. Lik B ni bel ali lik A ni petkotnik.
9. Ali  je lik E trikotnik ali  je lik E kvadrat.
10. Ali  je lik D srednje velikosti ali lik E ni majhen.
11. Ali lik E ni trikotnik ali  je lik E kvadrat.
12. Ali lik E ni siv ali lik D ni kvadrat.
13. Če  je lik B petkotnik, potem  je lik D bel.
14. Če  je lik C velik, potem lik E ni velik.
15. Če lik E ni velik, potem  je lik A kvadrat.
16. Če lik C ni velik, potem lik A ni trikotnik.
17. Lik D je petkotnik, če in  samo če  je lik C trikotnik.
18. Lik A je trikotnik, če in  samo če lik A ni petkotnik.
19. Lik D ni kvadrat, če in  samo če  je lik D majhen.
20. Lik D ni trikotnik, če in  samo če lik B ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/47Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/47Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)