I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik D je bel in lik A je bel.
2. Lik A je velik in lik D ni bel.
3. Lik C ni kvadrat in lik E je siv.
4. Lik C ni petkotnik in lik A ni majhen.
5. Lik A je velik ali  je lik C srednje velikosti.
6. Lik B je srednje velikosti ali lik C ni srednje velikosti.
7. Lik E ni majhen ali  je lik C trikotnik.
8. Lik B ni petkotnik ali lik D ni kvadrat.
9. Ali  je lik D kvadrat ali  je lik C trikotnik.
10. Ali  je lik D majhen ali lik D ni petkotnik.
11. Ali lik C ni srednje velikosti ali  je lik B majhen.
12. Ali lik D ni petkotnik ali lik D ni majhen.
13. Če  je lik E bel, potem  je lik B trikotnik.
14. Če  je lik D trikotnik, potem lik D ni petkotnik.
15. Če lik C ni trikotnik, potem  je lik A srednje velikosti.
16. Če lik C ni bel, potem lik B ni majhen.
17. Lik D je velik, če in  samo če  je lik B velik.
18. Lik C je majhen, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.
19. Lik E ni majhen, če in  samo če  je lik D srednje velikosti.
20. Lik E ni bel, če in  samo če lik A ni bel.

[Graphics:HTMLFiles/46Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/46Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)