I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik B je siv in lik B je bel.
2. Lik A je bel in lik E ni velik.
3. Lik B ni petkotnik in lik D je velik.
4. Lik D ni srednje velikosti in lik E ni siv.
5. Lik C je bel ali  je lik A majhen.
6. Lik A je bel ali lik C ni velik.
7. Lik A ni majhen ali  je lik D majhen.
8. Lik D ni majhen ali lik B ni bel.
9. Ali  je lik D siv ali  je lik A majhen.
10. Ali  je lik B majhen ali lik E ni srednje velikosti.
11. Ali lik B ni majhen ali  je lik D kvadrat.
12. Ali lik E ni petkotnik ali lik C ni kvadrat.
13. Če  je lik E siv, potem  je lik A kvadrat.
14. Če  je lik A srednje velikosti, potem lik C ni siv.
15. Če lik D ni bel, potem  je lik B siv.
16. Če lik C ni petkotnik, potem lik A ni kvadrat.
17. Lik E je majhen, če in  samo če  je lik E srednje velikosti.
18. Lik C je bel, če in  samo če lik D ni kvadrat.
19. Lik A ni velik, če in  samo če  je lik A srednje velikosti.
20. Lik D ni velik, če in  samo če lik B ni velik.

[Graphics:HTMLFiles/45Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/45Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)