I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik D je majhen in lik C je velik.
2. Lik C je srednje velikosti in lik A ni siv.
3. Lik A ni kvadrat in lik C je kvadrat.
4. Lik D ni petkotnik in lik E ni bel.
5. Lik E je bel ali  je lik E majhen.
6. Lik A je majhen ali lik D ni bel.
7. Lik C ni kvadrat ali  je lik B srednje velikosti.
8. Lik D ni siv ali lik C ni trikotnik.
9. Ali  je lik B petkotnik ali  je lik D petkotnik.
10. Ali  je lik B velik ali lik E ni majhen.
11. Ali lik E ni siv ali  je lik E velik.
12. Ali lik A ni kvadrat ali lik A ni bel.
13. Če  je lik C srednje velikosti, potem  je lik C majhen.
14. Če  je lik C petkotnik, potem lik D ni majhen.
15. Če lik A ni siv, potem  je lik C bel.
16. Če lik E ni bel, potem lik C ni trikotnik.
17. Lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik E srednje velikosti.
18. Lik B je siv, če in  samo če lik A ni bel.
19. Lik D ni petkotnik, če in  samo če  je lik C velik.
20. Lik A ni trikotnik, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/44Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/44Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)