I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik C je petkotnik in lik E je kvadrat.
2. Lik D je srednje velikosti in lik B ni srednje velikosti.
3. Lik A ni bel in lik A je bel.
4. Lik E ni majhen in lik B ni velik.
5. Lik D je bel ali  je lik D petkotnik.
6. Lik B je trikotnik ali lik E ni bel.
7. Lik D ni majhen ali  je lik B siv.
8. Lik D ni majhen ali lik B ni kvadrat.
9. Ali  je lik A srednje velikosti ali  je lik E petkotnik.
10. Ali  je lik E kvadrat ali lik C ni majhen.
11. Ali lik B ni srednje velikosti ali  je lik A kvadrat.
12. Ali lik A ni srednje velikosti ali lik C ni velik.
13. Če  je lik D srednje velikosti, potem  je lik B srednje velikosti.
14. Če  je lik D bel, potem lik E ni trikotnik.
15. Če lik E ni trikotnik, potem  je lik E trikotnik.
16. Če lik B ni kvadrat, potem lik D ni majhen.
17. Lik E je velik, če in  samo če  je lik C siv.
18. Lik C je trikotnik, če in  samo če lik D ni majhen.
19. Lik B ni kvadrat, če in  samo če  je lik D kvadrat.
20. Lik E ni petkotnik, če in  samo če lik E ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/41Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/41Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)