I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik C je srednje velikosti in lik D je kvadrat.
2. Lik E je srednje velikosti in lik C ni siv.
3. Lik E ni srednje velikosti in lik A je srednje velikosti.
4. Lik A ni srednje velikosti in lik B ni bel.
5. Lik C je trikotnik ali  je lik A trikotnik.
6. Lik C je kvadrat ali lik E ni bel.
7. Lik D ni velik ali  je lik D velik.
8. Lik B ni majhen ali lik A ni petkotnik.
9. Ali  je lik B kvadrat ali  je lik A siv.
10. Ali  je lik C siv ali lik B ni bel.
11. Ali lik A ni trikotnik ali  je lik C kvadrat.
12. Ali lik B ni trikotnik ali lik C ni majhen.
13. Če  je lik D velik, potem  je lik C bel.
14. Če  je lik D majhen, potem lik A ni siv.
15. Če lik E ni petkotnik, potem  je lik A kvadrat.
16. Če lik E ni bel, potem lik D ni bel.
17. Lik B je kvadrat, če in  samo če  je lik E velik.
18. Lik E je bel, če in  samo če lik E ni siv.
19. Lik B ni bel, če in  samo če  je lik A siv.
20. Lik E ni kvadrat, če in  samo če lik C ni srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/40Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/40Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)