I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik C je srednje velikosti in lik D je trikotnik.
2. Lik B je srednje velikosti in lik E ni kvadrat.
3. Lik E ni siv in lik D je petkotnik.
4. Lik B ni kvadrat in lik D ni bel.
5. Lik C je kvadrat ali  je lik A velik.
6. Lik D je siv ali lik E ni siv.
7. Lik C ni trikotnik ali  je lik B bel.
8. Lik A ni srednje velikosti ali lik C ni kvadrat.
9. Ali  je lik A kvadrat ali  je lik D siv.
10. Ali  je lik D trikotnik ali lik A ni petkotnik.
11. Ali lik A ni kvadrat ali  je lik A kvadrat.
12. Ali lik A ni trikotnik ali lik C ni siv.
13. Če  je lik D majhen, potem  je lik E siv.
14. Če  je lik C trikotnik, potem lik B ni trikotnik.
15. Če lik C ni majhen, potem  je lik A velik.
16. Če lik E ni bel, potem lik A ni petkotnik.
17. Lik D je velik, če in  samo če  je lik A bel.
18. Lik B je petkotnik, če in  samo če lik A ni siv.
19. Lik A ni velik, če in  samo če  je lik B kvadrat.
20. Lik E ni velik, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/3Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/3Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)