I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik E je kvadrat in lik A je trikotnik.
2. Lik C je kvadrat in lik B ni trikotnik.
3. Lik B ni kvadrat in lik B je srednje velikosti.
4. Lik C ni trikotnik in lik A ni petkotnik.
5. Lik E je petkotnik ali  je lik B srednje velikosti.
6. Lik C je petkotnik ali lik E ni petkotnik.
7. Lik B ni trikotnik ali  je lik E siv.
8. Lik E ni siv ali lik C ni bel.
9. Ali  je lik E siv ali  je lik C majhen.
10. Ali  je lik C majhen ali lik B ni petkotnik.
11. Ali lik B ni siv ali  je lik D kvadrat.
12. Ali lik B ni bel ali lik C ni velik.
13. Če  je lik E trikotnik, potem  je lik A velik.
14. Če  je lik E bel, potem lik B ni kvadrat.
15. Če lik D ni majhen, potem  je lik B velik.
16. Če lik D ni majhen, potem lik E ni velik.
17. Lik C je srednje velikosti, če in  samo če  je lik A bel.
18. Lik A je siv, če in  samo če lik A ni trikotnik.
19. Lik E ni petkotnik, če in  samo če  je lik A trikotnik.
20. Lik E ni kvadrat, če in  samo če lik A ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/39Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/39Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)