I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik E je velik in lik D je majhen.
2. Lik E je siv in lik D ni trikotnik.
3. Lik B ni siv in lik A je srednje velikosti.
4. Lik A ni petkotnik in lik A ni velik.
5. Lik E je bel ali  je lik D trikotnik.
6. Lik E je petkotnik ali lik C ni srednje velikosti.
7. Lik D ni kvadrat ali  je lik D trikotnik.
8. Lik B ni kvadrat ali lik A ni velik.
9. Ali  je lik C srednje velikosti ali  je lik B bel.
10. Ali  je lik A trikotnik ali lik A ni kvadrat.
11. Ali lik D ni velik ali  je lik C bel.
12. Ali lik C ni trikotnik ali lik E ni srednje velikosti.
13. Če  je lik E srednje velikosti, potem  je lik B majhen.
14. Če  je lik A siv, potem lik C ni kvadrat.
15. Če lik A ni siv, potem  je lik D kvadrat.
16. Če lik C ni siv, potem lik D ni kvadrat.
17. Lik A je velik, če in  samo če  je lik E majhen.
18. Lik C je petkotnik, če in  samo če lik C ni trikotnik.
19. Lik B ni majhen, če in  samo če  je lik C velik.
20. Lik C ni kvadrat, če in  samo če lik D ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/38Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/38Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)