I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik B je kvadrat in lik D je velik.
2. Lik A je bel in lik E ni srednje velikosti.
3. Lik A ni bel in lik C je velik.
4. Lik A ni velik in lik C ni kvadrat.
5. Lik E je majhen ali  je lik E kvadrat.
6. Lik D je majhen ali lik B ni srednje velikosti.
7. Lik C ni majhen ali  je lik C kvadrat.
8. Lik C ni kvadrat ali lik C ni siv.
9. Ali  je lik A petkotnik ali  je lik E srednje velikosti.
10. Ali  je lik D trikotnik ali lik B ni siv.
11. Ali lik C ni bel ali  je lik C majhen.
12. Ali lik D ni srednje velikosti ali lik A ni trikotnik.
13. Če  je lik B velik, potem  je lik B bel.
14. Če  je lik A kvadrat, potem lik A ni kvadrat.
15. Če lik C ni velik, potem  je lik D trikotnik.
16. Če lik E ni kvadrat, potem lik E ni majhen.
17. Lik C je kvadrat, če in  samo če  je lik D bel.
18. Lik B je siv, če in  samo če lik A ni kvadrat.
19. Lik B ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik E srednje velikosti.
20. Lik E ni majhen, če in  samo če lik B ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/36Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/36Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)