I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik E je kvadrat in lik D je siv.
2. Lik D je kvadrat in lik B ni majhen.
3. Lik D ni siv in lik A je bel.
4. Lik A ni srednje velikosti in lik D ni petkotnik.
5. Lik D je siv ali  je lik D velik.
6. Lik B je kvadrat ali lik A ni bel.
7. Lik C ni majhen ali  je lik B kvadrat.
8. Lik A ni trikotnik ali lik E ni trikotnik.
9. Ali  je lik D velik ali  je lik A siv.
10. Ali  je lik A siv ali lik A ni bel.
11. Ali lik E ni bel ali  je lik D kvadrat.
12. Ali lik B ni petkotnik ali lik E ni siv.
13. Če  je lik C majhen, potem  je lik E bel.
14. Če  je lik E srednje velikosti, potem lik E ni bel.
15. Če lik B ni trikotnik, potem  je lik B kvadrat.
16. Če lik A ni petkotnik, potem lik B ni petkotnik.
17. Lik E je kvadrat, če in  samo če  je lik E srednje velikosti.
18. Lik A je bel, če in  samo če lik C ni srednje velikosti.
19. Lik C ni majhen, če in  samo če  je lik E petkotnik.
20. Lik B ni trikotnik, če in  samo če lik A ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/35Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/35Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)