I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik C je bel in lik A je petkotnik.
2. Lik A je petkotnik in lik D ni siv.
3. Lik E ni srednje velikosti in lik A je srednje velikosti.
4. Lik E ni petkotnik in lik D ni trikotnik.
5. Lik B je siv ali  je lik D velik.
6. Lik D je trikotnik ali lik E ni trikotnik.
7. Lik E ni siv ali  je lik D velik.
8. Lik B ni siv ali lik A ni kvadrat.
9. Ali  je lik E petkotnik ali  je lik D velik.
10. Ali  je lik B siv ali lik E ni srednje velikosti.
11. Ali lik C ni srednje velikosti ali  je lik B majhen.
12. Ali lik C ni majhen ali lik D ni kvadrat.
13. Če  je lik C majhen, potem  je lik A srednje velikosti.
14. Če  je lik A kvadrat, potem lik A ni petkotnik.
15. Če lik D ni majhen, potem  je lik C velik.
16. Če lik E ni srednje velikosti, potem lik C ni trikotnik.
17. Lik E je majhen, če in  samo če  je lik A srednje velikosti.
18. Lik D je petkotnik, če in  samo če lik E ni bel.
19. Lik A ni majhen, če in  samo če  je lik C velik.
20. Lik B ni siv, če in  samo če lik E ni majhen.

[Graphics:HTMLFiles/33Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/33Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)