I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik C je srednje velikosti in lik B je siv.
2. Lik D je trikotnik in lik E ni srednje velikosti.
3. Lik E ni trikotnik in lik B je siv.
4. Lik C ni srednje velikosti in lik B ni majhen.
5. Lik D je petkotnik ali  je lik B trikotnik.
6. Lik A je trikotnik ali lik B ni petkotnik.
7. Lik B ni bel ali  je lik B trikotnik.
8. Lik E ni trikotnik ali lik E ni trikotnik.
9. Ali  je lik B majhen ali  je lik E velik.
10. Ali  je lik C velik ali lik A ni srednje velikosti.
11. Ali lik A ni kvadrat ali  je lik C majhen.
12. Ali lik B ni petkotnik ali lik E ni velik.
13. Če  je lik E majhen, potem  je lik E bel.
14. Če  je lik E petkotnik, potem lik B ni petkotnik.
15. Če lik B ni petkotnik, potem  je lik B srednje velikosti.
16. Če lik D ni velik, potem lik B ni majhen.
17. Lik E je petkotnik, če in  samo če  je lik C majhen.
18. Lik D je siv, če in  samo če lik D ni bel.
19. Lik E ni velik, če in  samo če  je lik C kvadrat.
20. Lik E ni velik, če in  samo če lik E ni bel.

[Graphics:HTMLFiles/32Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/32Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)