I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik A je petkotnik in lik E je majhen.
2. Lik D je velik in lik D ni kvadrat.
3. Lik E ni bel in lik D je siv.
4. Lik C ni velik in lik E ni srednje velikosti.
5. Lik B je kvadrat ali  je lik E siv.
6. Lik B je majhen ali lik D ni velik.
7. Lik A ni bel ali  je lik D bel.
8. Lik E ni bel ali lik D ni velik.
9. Ali  je lik C kvadrat ali  je lik B siv.
10. Ali  je lik D kvadrat ali lik D ni siv.
11. Ali lik C ni majhen ali  je lik E kvadrat.
12. Ali lik E ni srednje velikosti ali lik A ni srednje velikosti.
13. Če  je lik C velik, potem  je lik D siv.
14. Če  je lik A siv, potem lik D ni velik.
15. Če lik A ni trikotnik, potem  je lik C petkotnik.
16. Če lik A ni velik, potem lik B ni velik.
17. Lik B je petkotnik, če in  samo če  je lik E petkotnik.
18. Lik C je majhen, če in  samo če lik E ni siv.
19. Lik B ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik E srednje velikosti.
20. Lik A ni siv, če in  samo če lik E ni bel.

[Graphics:HTMLFiles/31Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/31Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)