I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik E je srednje velikosti in lik B je velik.
2. Lik A je majhen in lik E ni trikotnik.
3. Lik B ni siv in lik C je siv.
4. Lik E ni majhen in lik A ni petkotnik.
5. Lik A je velik ali  je lik E srednje velikosti.
6. Lik C je velik ali lik E ni petkotnik.
7. Lik D ni petkotnik ali  je lik E kvadrat.
8. Lik B ni majhen ali lik C ni bel.
9. Ali  je lik A kvadrat ali  je lik E kvadrat.
10. Ali  je lik E siv ali lik B ni majhen.
11. Ali lik E ni srednje velikosti ali  je lik D bel.
12. Ali lik E ni srednje velikosti ali lik A ni petkotnik.
13. Če  je lik D kvadrat, potem  je lik A kvadrat.
14. Če  je lik D srednje velikosti, potem lik D ni siv.
15. Če lik A ni trikotnik, potem  je lik B kvadrat.
16. Če lik B ni siv, potem lik C ni velik.
17. Lik E je petkotnik, če in  samo če  je lik B bel.
18. Lik B je kvadrat, če in  samo če lik C ni trikotnik.
19. Lik C ni siv, če in  samo če  je lik A bel.
20. Lik D ni velik, če in  samo če lik A ni bel.

[Graphics:HTMLFiles/30Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/30Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)