I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik C je majhen in lik B je trikotnik.
2. Lik D je bel in lik B ni bel.
3. Lik C ni majhen in lik A je srednje velikosti.
4. Lik A ni bel in lik A ni siv.
5. Lik D je siv ali  je lik C bel.
6. Lik C je srednje velikosti ali lik C ni siv.
7. Lik B ni majhen ali  je lik D bel.
8. Lik C ni siv ali lik C ni petkotnik.
9. Ali  je lik C bel ali  je lik A kvadrat.
10. Ali  je lik A majhen ali lik C ni bel.
11. Ali lik D ni siv ali  je lik A siv.
12. Ali lik D ni siv ali lik D ni siv.
13. Če  je lik D srednje velikosti, potem  je lik E trikotnik.
14. Če  je lik C srednje velikosti, potem lik D ni kvadrat.
15. Če lik C ni velik, potem  je lik E kvadrat.
16. Če lik A ni majhen, potem lik E ni kvadrat.
17. Lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik A bel.
18. Lik B je majhen, če in  samo če lik A ni majhen.
19. Lik A ni petkotnik, če in  samo če  je lik E majhen.
20. Lik A ni srednje velikosti, če in  samo če lik A ni bel.

[Graphics:HTMLFiles/2Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/2Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)