I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik B je majhen in lik C je petkotnik.
2. Lik A je srednje velikosti in lik E ni siv.
3. Lik E ni petkotnik in lik A je velik.
4. Lik C ni srednje velikosti in lik A ni velik.
5. Lik B je velik ali  je lik A bel.
6. Lik A je velik ali lik C ni srednje velikosti.
7. Lik E ni bel ali  je lik D velik.
8. Lik D ni trikotnik ali lik B ni kvadrat.
9. Ali  je lik D velik ali  je lik E majhen.
10. Ali  je lik C majhen ali lik B ni trikotnik.
11. Ali lik D ni kvadrat ali  je lik A velik.
12. Ali lik C ni petkotnik ali lik B ni trikotnik.
13. Če  je lik E srednje velikosti, potem  je lik A velik.
14. Če  je lik E majhen, potem lik D ni srednje velikosti.
15. Če lik B ni majhen, potem  je lik B petkotnik.
16. Če lik C ni majhen, potem lik C ni srednje velikosti.
17. Lik C je bel, če in  samo če  je lik D petkotnik.
18. Lik D je kvadrat, če in  samo če lik A ni siv.
19. Lik E ni majhen, če in  samo če  je lik E velik.
20. Lik A ni kvadrat, če in  samo če lik C ni trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/29Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/29Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)