I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik D je petkotnik in lik D je srednje velikosti.
2. Lik B je siv in lik C ni petkotnik.
3. Lik A ni siv in lik D je bel.
4. Lik D ni srednje velikosti in lik D ni trikotnik.
5. Lik A je siv ali  je lik E velik.
6. Lik A je petkotnik ali lik D ni srednje velikosti.
7. Lik E ni siv ali  je lik D bel.
8. Lik C ni velik ali lik B ni kvadrat.
9. Ali  je lik A trikotnik ali  je lik E kvadrat.
10. Ali  je lik B kvadrat ali lik A ni trikotnik.
11. Ali lik E ni petkotnik ali  je lik D majhen.
12. Ali lik B ni kvadrat ali lik E ni kvadrat.
13. Če  je lik C siv, potem  je lik C siv.
14. Če  je lik C velik, potem lik A ni velik.
15. Če lik D ni srednje velikosti, potem  je lik D velik.
16. Če lik E ni siv, potem lik B ni bel.
17. Lik D je majhen, če in  samo če  je lik C kvadrat.
18. Lik D je velik, če in  samo če lik B ni velik.
19. Lik B ni petkotnik, če in  samo če  je lik B trikotnik.
20. Lik D ni velik, če in  samo če lik B ni velik.

[Graphics:HTMLFiles/28Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/28Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)