I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik D je velik in lik C je kvadrat.
2. Lik B je bel in lik B ni velik.
3. Lik A ni siv in lik E je srednje velikosti.
4. Lik C ni srednje velikosti in lik D ni srednje velikosti.
5. Lik E je trikotnik ali  je lik E siv.
6. Lik E je velik ali lik D ni velik.
7. Lik C ni bel ali  je lik E bel.
8. Lik A ni trikotnik ali lik E ni velik.
9. Ali  je lik D trikotnik ali  je lik E velik.
10. Ali  je lik D trikotnik ali lik D ni velik.
11. Ali lik C ni siv ali  je lik A majhen.
12. Ali lik A ni velik ali lik B ni siv.
13. Če  je lik D bel, potem  je lik C trikotnik.
14. Če  je lik C majhen, potem lik C ni majhen.
15. Če lik D ni majhen, potem  je lik C srednje velikosti.
16. Če lik D ni majhen, potem lik B ni srednje velikosti.
17. Lik C je petkotnik, če in  samo če  je lik E trikotnik.
18. Lik D je srednje velikosti, če in  samo če lik C ni siv.
19. Lik A ni majhen, če in  samo če  je lik E srednje velikosti.
20. Lik B ni majhen, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/26Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/26Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)