I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik A je trikotnik in lik B je majhen.
2. Lik E je kvadrat in lik B ni velik.
3. Lik C ni majhen in lik D je trikotnik.
4. Lik E ni trikotnik in lik B ni velik.
5. Lik E je petkotnik ali  je lik E srednje velikosti.
6. Lik A je velik ali lik A ni srednje velikosti.
7. Lik E ni petkotnik ali  je lik A majhen.
8. Lik C ni velik ali lik C ni petkotnik.
9. Ali  je lik C bel ali  je lik E bel.
10. Ali  je lik C kvadrat ali lik A ni kvadrat.
11. Ali lik D ni petkotnik ali  je lik E majhen.
12. Ali lik B ni siv ali lik B ni siv.
13. Če  je lik B srednje velikosti, potem  je lik A bel.
14. Če  je lik E siv, potem lik E ni srednje velikosti.
15. Če lik B ni majhen, potem  je lik D srednje velikosti.
16. Če lik C ni bel, potem lik C ni petkotnik.
17. Lik A je srednje velikosti, če in  samo če  je lik A trikotnik.
18. Lik B je srednje velikosti, če in  samo če lik D ni trikotnik.
19. Lik C ni velik, če in  samo če  je lik E kvadrat.
20. Lik C ni petkotnik, če in  samo če lik C ni majhen.

[Graphics:HTMLFiles/25Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/25Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)