I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik B je velik in lik A je siv.
2. Lik E je petkotnik in lik C ni srednje velikosti.
3. Lik A ni trikotnik in lik E je bel.
4. Lik C ni velik in lik D ni trikotnik.
5. Lik D je bel ali  je lik C trikotnik.
6. Lik B je trikotnik ali lik D ni srednje velikosti.
7. Lik D ni kvadrat ali  je lik E bel.
8. Lik B ni bel ali lik E ni bel.
9. Ali  je lik D siv ali  je lik E velik.
10. Ali  je lik A petkotnik ali lik B ni velik.
11. Ali lik A ni velik ali  je lik A velik.
12. Ali lik E ni velik ali lik B ni kvadrat.
13. Če  je lik D kvadrat, potem  je lik E siv.
14. Če  je lik E kvadrat, potem lik D ni siv.
15. Če lik E ni velik, potem  je lik E trikotnik.
16. Če lik D ni kvadrat, potem lik D ni bel.
17. Lik E je srednje velikosti, če in  samo če  je lik C srednje velikosti.
18. Lik B je trikotnik, če in  samo če lik C ni majhen.
19. Lik E ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik A velik.
20. Lik C ni petkotnik, če in  samo če lik A ni trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/23Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/23Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)