I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik B je srednje velikosti in lik A je majhen.
2. Lik E je petkotnik in lik D ni petkotnik.
3. Lik E ni petkotnik in lik C je bel.
4. Lik E ni velik in lik B ni srednje velikosti.
5. Lik A je siv ali  je lik D majhen.
6. Lik E je petkotnik ali lik B ni trikotnik.
7. Lik B ni siv ali  je lik E srednje velikosti.
8. Lik C ni velik ali lik B ni srednje velikosti.
9. Ali  je lik E siv ali  je lik D kvadrat.
10. Ali  je lik A siv ali lik E ni bel.
11. Ali lik A ni majhen ali  je lik A velik.
12. Ali lik E ni petkotnik ali lik D ni siv.
13. Če  je lik E trikotnik, potem  je lik D bel.
14. Če  je lik B majhen, potem lik D ni kvadrat.
15. Če lik D ni siv, potem  je lik E kvadrat.
16. Če lik A ni petkotnik, potem lik B ni petkotnik.
17. Lik C je kvadrat, če in  samo če  je lik D srednje velikosti.
18. Lik E je siv, če in  samo če lik E ni bel.
19. Lik A ni majhen, če in  samo če  je lik D majhen.
20. Lik E ni trikotnik, če in  samo če lik B ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/21Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/21Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)