I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik A je siv in lik D je srednje velikosti.
2. Lik D je majhen in lik B ni trikotnik.
3. Lik E ni srednje velikosti in lik B je velik.
4. Lik B ni petkotnik in lik E ni kvadrat.
5. Lik B je trikotnik ali  je lik C velik.
6. Lik A je srednje velikosti ali lik B ni bel.
7. Lik D ni petkotnik ali  je lik D majhen.
8. Lik A ni trikotnik ali lik D ni srednje velikosti.
9. Ali  je lik A petkotnik ali  je lik A trikotnik.
10. Ali  je lik E petkotnik ali lik C ni siv.
11. Ali lik B ni trikotnik ali  je lik A srednje velikosti.
12. Ali lik E ni trikotnik ali lik D ni majhen.
13. Če  je lik B velik, potem  je lik A trikotnik.
14. Če  je lik E kvadrat, potem lik E ni trikotnik.
15. Če lik D ni petkotnik, potem  je lik E bel.
16. Če lik E ni bel, potem lik B ni srednje velikosti.
17. Lik E je kvadrat, če in  samo če  je lik C petkotnik.
18. Lik D je bel, če in  samo če lik C ni majhen.
19. Lik E ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik C trikotnik.
20. Lik C ni velik, če in  samo če lik D ni velik.

[Graphics:HTMLFiles/20Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/20Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)