I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik C je petkotnik in lik A je petkotnik.
2. Lik B je majhen in lik A ni srednje velikosti.
3. Lik E ni petkotnik in lik E je bel.
4. Lik B ni majhen in lik C ni petkotnik.
5. Lik D je kvadrat ali  je lik A velik.
6. Lik A je trikotnik ali lik E ni srednje velikosti.
7. Lik C ni kvadrat ali  je lik E bel.
8. Lik E ni bel ali lik B ni bel.
9. Ali  je lik B trikotnik ali  je lik A srednje velikosti.
10. Ali  je lik C petkotnik ali lik B ni petkotnik.
11. Ali lik A ni bel ali  je lik B trikotnik.
12. Ali lik E ni velik ali lik E ni siv.
13. Če  je lik C trikotnik, potem  je lik A kvadrat.
14. Če  je lik D petkotnik, potem lik C ni trikotnik.
15. Če lik A ni majhen, potem  je lik D srednje velikosti.
16. Če lik E ni siv, potem lik C ni siv.
17. Lik B je bel, če in  samo če  je lik E velik.
18. Lik B je majhen, če in  samo če lik D ni velik.
19. Lik D ni kvadrat, če in  samo če  je lik B petkotnik.
20. Lik B ni petkotnik, če in  samo če lik C ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/1Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/1Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)