I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik C je bel in lik A je srednje velikosti.
2. Lik D je majhen in lik E ni majhen.
3. Lik D ni trikotnik in lik A je velik.
4. Lik A ni petkotnik in lik B ni srednje velikosti.
5. Lik C je bel ali  je lik D siv.
6. Lik B je bel ali lik C ni trikotnik.
7. Lik B ni srednje velikosti ali  je lik E kvadrat.
8. Lik A ni petkotnik ali lik E ni majhen.
9. Ali  je lik B srednje velikosti ali  je lik D srednje velikosti.
10. Ali  je lik E petkotnik ali lik A ni trikotnik.
11. Ali lik B ni kvadrat ali  je lik B srednje velikosti.
12. Ali lik D ni siv ali lik C ni petkotnik.
13. Če  je lik B majhen, potem  je lik D bel.
14. Če  je lik A bel, potem lik C ni trikotnik.
15. Če lik C ni kvadrat, potem  je lik A srednje velikosti.
16. Če lik C ni trikotnik, potem lik E ni siv.
17. Lik B je majhen, če in  samo če  je lik D bel.
18. Lik E je velik, če in  samo če lik D ni bel.
19. Lik C ni velik, če in  samo če  je lik C kvadrat.
20. Lik D ni majhen, če in  samo če lik D ni bel.

[Graphics:HTMLFiles/19Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/19Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)