I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik C je srednje velikosti in lik A je majhen.
2. Lik C je siv in lik E ni srednje velikosti.
3. Lik A ni bel in lik D je srednje velikosti.
4. Lik B ni kvadrat in lik D ni majhen.
5. Lik A je siv ali  je lik A petkotnik.
6. Lik E je kvadrat ali lik E ni trikotnik.
7. Lik B ni srednje velikosti ali  je lik C majhen.
8. Lik D ni velik ali lik B ni velik.
9. Ali  je lik C velik ali  je lik A velik.
10. Ali  je lik C velik ali lik D ni trikotnik.
11. Ali lik A ni siv ali  je lik B bel.
12. Ali lik B ni majhen ali lik D ni bel.
13. Če  je lik D srednje velikosti, potem  je lik D petkotnik.
14. Če  je lik D srednje velikosti, potem lik B ni srednje velikosti.
15. Če lik B ni trikotnik, potem  je lik B petkotnik.
16. Če lik B ni bel, potem lik D ni kvadrat.
17. Lik C je kvadrat, če in  samo če  je lik E siv.
18. Lik E je srednje velikosti, če in  samo če lik A ni trikotnik.
19. Lik D ni kvadrat, če in  samo če  je lik B trikotnik.
20. Lik A ni petkotnik, če in  samo če lik B ni velik.

[Graphics:HTMLFiles/18Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/18Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)