I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik E je majhen in lik D je majhen.
2. Lik B je trikotnik in lik C ni siv.
3. Lik E ni bel in lik A je petkotnik.
4. Lik C ni kvadrat in lik D ni siv.
5. Lik E je velik ali  je lik D srednje velikosti.
6. Lik D je trikotnik ali lik A ni majhen.
7. Lik B ni petkotnik ali  je lik C siv.
8. Lik E ni kvadrat ali lik B ni trikotnik.
9. Ali  je lik A majhen ali  je lik E srednje velikosti.
10. Ali  je lik D kvadrat ali lik C ni petkotnik.
11. Ali lik A ni trikotnik ali  je lik E bel.
12. Ali lik D ni siv ali lik D ni siv.
13. Če  je lik B trikotnik, potem  je lik B petkotnik.
14. Če  je lik D velik, potem lik D ni srednje velikosti.
15. Če lik A ni trikotnik, potem  je lik D velik.
16. Če lik C ni trikotnik, potem lik B ni siv.
17. Lik A je velik, če in  samo če  je lik E velik.
18. Lik D je velik, če in  samo če lik A ni trikotnik.
19. Lik D ni majhen, če in  samo če  je lik C petkotnik.
20. Lik E ni bel, če in  samo če lik E ni srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/17Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/17Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)