I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik E je srednje velikosti in lik A je kvadrat.
2. Lik E je srednje velikosti in lik C ni bel.
3. Lik A ni petkotnik in lik E je siv.
4. Lik D ni bel in lik B ni majhen.
5. Lik E je majhen ali  je lik C siv.
6. Lik C je siv ali lik C ni trikotnik.
7. Lik B ni bel ali  je lik B majhen.
8. Lik D ni trikotnik ali lik E ni srednje velikosti.
9. Ali  je lik A srednje velikosti ali  je lik D bel.
10. Ali  je lik C srednje velikosti ali lik D ni trikotnik.
11. Ali lik E ni kvadrat ali  je lik A petkotnik.
12. Ali lik E ni siv ali lik A ni kvadrat.
13. Če  je lik C velik, potem  je lik A velik.
14. Če  je lik C majhen, potem lik D ni bel.
15. Če lik C ni petkotnik, potem  je lik E siv.
16. Če lik C ni velik, potem lik D ni siv.
17. Lik B je trikotnik, če in  samo če  je lik A velik.
18. Lik A je trikotnik, če in  samo če lik B ni siv.
19. Lik D ni petkotnik, če in  samo če  je lik D majhen.
20. Lik C ni trikotnik, če in  samo če lik C ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/16Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/16Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)