I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik A je petkotnik in lik D je kvadrat.
2. Lik D je srednje velikosti in lik A ni srednje velikosti.
3. Lik D ni velik in lik A je petkotnik.
4. Lik E ni petkotnik in lik A ni trikotnik.
5. Lik D je kvadrat ali  je lik D trikotnik.
6. Lik A je majhen ali lik A ni majhen.
7. Lik D ni velik ali  je lik D siv.
8. Lik D ni velik ali lik D ni kvadrat.
9. Ali  je lik D trikotnik ali  je lik D majhen.
10. Ali  je lik D kvadrat ali lik C ni srednje velikosti.
11. Ali lik A ni bel ali  je lik E majhen.
12. Ali lik A ni majhen ali lik B ni petkotnik.
13. Če  je lik A kvadrat, potem  je lik A majhen.
14. Če  je lik B srednje velikosti, potem lik E ni bel.
15. Če lik C ni trikotnik, potem  je lik C srednje velikosti.
16. Če lik A ni majhen, potem lik E ni majhen.
17. Lik B je siv, če in  samo če  je lik A trikotnik.
18. Lik B je velik, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.
19. Lik A ni petkotnik, če in  samo če  je lik C majhen.
20. Lik A ni siv, če in  samo če lik C ni bel.

[Graphics:HTMLFiles/15Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/15Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)