I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik C je kvadrat in lik B je srednje velikosti.
2. Lik B je trikotnik in lik C ni trikotnik.
3. Lik B ni velik in lik B je petkotnik.
4. Lik E ni velik in lik E ni trikotnik.
5. Lik C je velik ali  je lik C petkotnik.
6. Lik C je petkotnik ali lik B ni siv.
7. Lik E ni petkotnik ali  je lik E srednje velikosti.
8. Lik A ni velik ali lik D ni kvadrat.
9. Ali  je lik C petkotnik ali  je lik B bel.
10. Ali  je lik D siv ali lik E ni bel.
11. Ali lik D ni kvadrat ali  je lik A petkotnik.
12. Ali lik B ni srednje velikosti ali lik D ni bel.
13. Če  je lik C srednje velikosti, potem  je lik E trikotnik.
14. Če  je lik E bel, potem lik D ni velik.
15. Če lik A ni majhen, potem  je lik E srednje velikosti.
16. Če lik C ni kvadrat, potem lik C ni siv.
17. Lik E je kvadrat, če in  samo če  je lik E trikotnik.
18. Lik A je srednje velikosti, če in  samo če lik B ni siv.
19. Lik C ni petkotnik, če in  samo če  je lik B bel.
20. Lik E ni trikotnik, če in  samo če lik A ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/14Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/14Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)