I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik B je siv in lik C je petkotnik.
2. Lik B je velik in lik E ni trikotnik.
3. Lik E ni siv in lik B je srednje velikosti.
4. Lik A ni petkotnik in lik A ni majhen.
5. Lik D je majhen ali  je lik B trikotnik.
6. Lik C je petkotnik ali lik E ni bel.
7. Lik E ni kvadrat ali  je lik B siv.
8. Lik A ni majhen ali lik B ni petkotnik.
9. Ali  je lik D bel ali  je lik B petkotnik.
10. Ali  je lik C kvadrat ali lik D ni trikotnik.
11. Ali lik B ni petkotnik ali  je lik B srednje velikosti.
12. Ali lik D ni kvadrat ali lik B ni velik.
13. Če  je lik B petkotnik, potem  je lik A velik.
14. Če  je lik C bel, potem lik B ni bel.
15. Če lik E ni srednje velikosti, potem  je lik A trikotnik.
16. Če lik A ni siv, potem lik C ni bel.
17. Lik C je bel, če in  samo če  je lik B majhen.
18. Lik B je petkotnik, če in  samo če lik A ni srednje velikosti.
19. Lik D ni trikotnik, če in  samo če  je lik B trikotnik.
20. Lik E ni trikotnik, če in  samo če lik C ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/13Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/13Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)