I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik E je velik in lik A je kvadrat.
2. Lik B je majhen in lik D ni bel.
3. Lik B ni petkotnik in lik A je kvadrat.
4. Lik D ni srednje velikosti in lik D ni bel.
5. Lik B je kvadrat ali  je lik B srednje velikosti.
6. Lik D je bel ali lik B ni srednje velikosti.
7. Lik E ni kvadrat ali  je lik A srednje velikosti.
8. Lik B ni siv ali lik D ni kvadrat.
9. Ali  je lik B majhen ali  je lik B velik.
10. Ali  je lik E kvadrat ali lik E ni siv.
11. Ali lik C ni petkotnik ali  je lik C majhen.
12. Ali lik A ni velik ali lik B ni majhen.
13. Če  je lik D bel, potem  je lik A kvadrat.
14. Če  je lik C majhen, potem lik D ni petkotnik.
15. Če lik B ni trikotnik, potem  je lik B siv.
16. Če lik A ni kvadrat, potem lik B ni bel.
17. Lik A je petkotnik, če in  samo če  je lik C kvadrat.
18. Lik A je petkotnik, če in  samo če lik C ni kvadrat.
19. Lik A ni bel, če in  samo če  je lik A kvadrat.
20. Lik A ni srednje velikosti, če in  samo če lik C ni majhen.

[Graphics:HTMLFiles/12Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/12Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)