I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik B je kvadrat in lik E je petkotnik.
2. Lik D je srednje velikosti in lik A ni velik.
3. Lik E ni kvadrat in lik B je kvadrat.
4. Lik C ni kvadrat in lik E ni majhen.
5. Lik E je bel ali  je lik B trikotnik.
6. Lik D je velik ali lik E ni trikotnik.
7. Lik D ni srednje velikosti ali  je lik E srednje velikosti.
8. Lik A ni bel ali lik C ni bel.
9. Ali  je lik B kvadrat ali  je lik D bel.
10. Ali  je lik E velik ali lik D ni majhen.
11. Ali lik B ni kvadrat ali  je lik D velik.
12. Ali lik E ni majhen ali lik E ni bel.
13. Če  je lik A srednje velikosti, potem  je lik D trikotnik.
14. Če  je lik D petkotnik, potem lik C ni siv.
15. Če lik D ni trikotnik, potem  je lik A siv.
16. Če lik D ni trikotnik, potem lik B ni petkotnik.
17. Lik C je majhen, če in  samo če  je lik B velik.
18. Lik D je majhen, če in  samo če lik D ni velik.
19. Lik A ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.
20. Lik B ni bel, če in  samo če lik A ni majhen.

[Graphics:HTMLFiles/11Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/11Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)