I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik A je petkotnik in lik B je petkotnik.
2. Lik B je trikotnik in lik A ni srednje velikosti.
3. Lik B ni majhen in lik C je srednje velikosti.
4. Lik B ni bel in lik E ni bel.
5. Lik D je bel ali  je lik C siv.
6. Lik D je majhen ali lik E ni bel.
7. Lik D ni velik ali  je lik B siv.
8. Lik B ni siv ali lik E ni srednje velikosti.
9. Ali  je lik B srednje velikosti ali  je lik E kvadrat.
10. Ali  je lik D trikotnik ali lik D ni velik.
11. Ali lik E ni majhen ali  je lik D trikotnik.
12. Ali lik B ni bel ali lik E ni srednje velikosti.
13. Če  je lik A majhen, potem  je lik C bel.
14. Če  je lik B srednje velikosti, potem lik C ni kvadrat.
15. Če lik A ni majhen, potem  je lik E srednje velikosti.
16. Če lik A ni petkotnik, potem lik E ni petkotnik.
17. Lik C je trikotnik, če in  samo če  je lik C siv.
18. Lik D je srednje velikosti, če in  samo če lik C ni siv.
19. Lik E ni velik, če in  samo če  je lik A petkotnik.
20. Lik C ni velik, če in  samo če lik D ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/10Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/10Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)