I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik B je velik in lik C je srednje velikosti.
2. Lik B je velik in lik C ni srednje velikosti.
3. Lik B ni velik in lik C je srednje velikosti.
4. Lik B ni velik in lik C ni srednje velikosti.
5. Lik A je petkotnik ali  je lik D velik.
6. Lik A je petkotnik ali lik D ni velik.
7. Lik A ni petkotnik ali  je lik D velik.
8. Lik A ni petkotnik ali lik D ni velik.
9. Ali  je lik B velik ali  je lik D trikotnik.
10. Ali  je lik B velik ali lik D ni trikotnik.
11. Ali lik B ni velik ali  je lik D trikotnik.
12. Ali lik B ni velik ali lik D ni trikotnik.
13. Če  je lik B majhen, potem  je lik E petkotnik.
14. Če  je lik B majhen, potem lik E ni petkotnik.
15. Če lik B ni majhen, potem  je lik E petkotnik.
16. Če lik B ni majhen, potem lik E ni petkotnik.
17. Lik D je petkotnik, če in  samo če  je lik D velik.
18. Lik D je petkotnik, če in  samo če lik D ni velik.
19. Lik D ni petkotnik, če in  samo če  je lik D velik.
20. Lik D ni petkotnik, če in  samo če lik D ni velik.

[Graphics:HTMLFiles/8Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/8Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)