I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik A je kvadrat in lik E je srednje velikosti.
2. Lik A je kvadrat in lik E ni srednje velikosti.
3. Lik A ni kvadrat in lik E je srednje velikosti.
4. Lik A ni kvadrat in lik E ni srednje velikosti.
5. Lik A je trikotnik ali  je lik A velik.
6. Lik A je trikotnik ali lik A ni velik.
7. Lik A ni trikotnik ali  je lik A velik.
8. Lik A ni trikotnik ali lik A ni velik.
9. Ali  je lik E petkotnik ali  je lik D bel.
10. Ali  je lik E petkotnik ali lik D ni bel.
11. Ali lik E ni petkotnik ali  je lik D bel.
12. Ali lik E ni petkotnik ali lik D ni bel.
13. Če  je lik B majhen, potem  je lik E velik.
14. Če  je lik B majhen, potem lik E ni velik.
15. Če lik B ni majhen, potem  je lik E velik.
16. Če lik B ni majhen, potem lik E ni velik.
17. Lik B je petkotnik, če in  samo če  je lik C siv.
18. Lik B je petkotnik, če in  samo če lik C ni siv.
19. Lik B ni petkotnik, če in  samo če  je lik C siv.
20. Lik B ni petkotnik, če in  samo če lik C ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/5Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/5Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)