I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik A je majhen in lik A je bel.
2. Lik A je majhen in lik A ni bel.
3. Lik A ni majhen in lik A je bel.
4. Lik A ni majhen in lik A ni bel.
5. Lik A je velik ali  je lik D majhen.
6. Lik A je velik ali lik D ni majhen.
7. Lik A ni velik ali  je lik D majhen.
8. Lik A ni velik ali lik D ni majhen.
9. Ali  je lik B majhen ali  je lik B majhen.
10. Ali  je lik B majhen ali lik B ni majhen.
11. Ali lik B ni majhen ali  je lik B majhen.
12. Ali lik B ni majhen ali lik B ni majhen.
13. Če  je lik E bel, potem  je lik D petkotnik.
14. Če  je lik E bel, potem lik D ni petkotnik.
15. Če lik E ni bel, potem  je lik D petkotnik.
16. Če lik E ni bel, potem lik D ni petkotnik.
17. Lik E je kvadrat, če in  samo če  je lik A petkotnik.
18. Lik E je kvadrat, če in  samo če lik A ni petkotnik.
19. Lik E ni kvadrat, če in  samo če  je lik A petkotnik.
20. Lik E ni kvadrat, če in  samo če lik A ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/49Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/49Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)