I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik D je petkotnik in lik A je majhen.
2. Lik D je petkotnik in lik A ni majhen.
3. Lik D ni petkotnik in lik A je majhen.
4. Lik D ni petkotnik in lik A ni majhen.
5. Lik E je kvadrat ali  je lik B bel.
6. Lik E je kvadrat ali lik B ni bel.
7. Lik E ni kvadrat ali  je lik B bel.
8. Lik E ni kvadrat ali lik B ni bel.
9. Ali  je lik E bel ali  je lik B petkotnik.
10. Ali  je lik E bel ali lik B ni petkotnik.
11. Ali lik E ni bel ali  je lik B petkotnik.
12. Ali lik E ni bel ali lik B ni petkotnik.
13. Če  je lik A velik, potem  je lik E kvadrat.
14. Če  je lik A velik, potem lik E ni kvadrat.
15. Če lik A ni velik, potem  je lik E kvadrat.
16. Če lik A ni velik, potem lik E ni kvadrat.
17. Lik A je trikotnik, če in  samo če  je lik E majhen.
18. Lik A je trikotnik, če in  samo če lik E ni majhen.
19. Lik A ni trikotnik, če in  samo če  je lik E majhen.
20. Lik A ni trikotnik, če in  samo če lik E ni majhen.

[Graphics:HTMLFiles/47Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/47Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)