I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik B je petkotnik in lik C je trikotnik.
2. Lik B je petkotnik in lik C ni trikotnik.
3. Lik B ni petkotnik in lik C je trikotnik.
4. Lik B ni petkotnik in lik C ni trikotnik.
5. Lik E je bel ali  je lik D majhen.
6. Lik E je bel ali lik D ni majhen.
7. Lik E ni bel ali  je lik D majhen.
8. Lik E ni bel ali lik D ni majhen.
9. Ali  je lik D srednje velikosti ali  je lik B srednje velikosti.
10. Ali  je lik D srednje velikosti ali lik B ni srednje velikosti.
11. Ali lik D ni srednje velikosti ali  je lik B srednje velikosti.
12. Ali lik D ni srednje velikosti ali lik B ni srednje velikosti.
13. Če  je lik C trikotnik, potem  je lik C siv.
14. Če  je lik C trikotnik, potem lik C ni siv.
15. Če lik C ni trikotnik, potem  je lik C siv.
16. Če lik C ni trikotnik, potem lik C ni siv.
17. Lik A je siv, če in  samo če  je lik C siv.
18. Lik A je siv, če in  samo če lik C ni siv.
19. Lik A ni siv, če in  samo če  je lik C siv.
20. Lik A ni siv, če in  samo če lik C ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/42Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/42Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)