I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik A je bel in lik C je trikotnik.
2. Lik A je bel in lik C ni trikotnik.
3. Lik A ni bel in lik C je trikotnik.
4. Lik A ni bel in lik C ni trikotnik.
5. Lik E je velik ali  je lik E trikotnik.
6. Lik E je velik ali lik E ni trikotnik.
7. Lik E ni velik ali  je lik E trikotnik.
8. Lik E ni velik ali lik E ni trikotnik.
9. Ali  je lik A kvadrat ali  je lik C bel.
10. Ali  je lik A kvadrat ali lik C ni bel.
11. Ali lik A ni kvadrat ali  je lik C bel.
12. Ali lik A ni kvadrat ali lik C ni bel.
13. Če  je lik A siv, potem  je lik A srednje velikosti.
14. Če  je lik A siv, potem lik A ni srednje velikosti.
15. Če lik A ni siv, potem  je lik A srednje velikosti.
16. Če lik A ni siv, potem lik A ni srednje velikosti.
17. Lik B je velik, če in  samo če  je lik E srednje velikosti.
18. Lik B je velik, če in  samo če lik E ni srednje velikosti.
19. Lik B ni velik, če in  samo če  je lik E srednje velikosti.
20. Lik B ni velik, če in  samo če lik E ni srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/40Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/40Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)