I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik D je petkotnik in lik E je kvadrat.
2. Lik D je petkotnik in lik E ni kvadrat.
3. Lik D ni petkotnik in lik E je kvadrat.
4. Lik D ni petkotnik in lik E ni kvadrat.
5. Lik E je kvadrat ali  je lik E siv.
6. Lik E je kvadrat ali lik E ni siv.
7. Lik E ni kvadrat ali  je lik E siv.
8. Lik E ni kvadrat ali lik E ni siv.
9. Ali  je lik A bel ali  je lik C siv.
10. Ali  je lik A bel ali lik C ni siv.
11. Ali lik A ni bel ali  je lik C siv.
12. Ali lik A ni bel ali lik C ni siv.
13. Če  je lik A siv, potem  je lik E petkotnik.
14. Če  je lik A siv, potem lik E ni petkotnik.
15. Če lik A ni siv, potem  je lik E petkotnik.
16. Če lik A ni siv, potem lik E ni petkotnik.
17. Lik C je velik, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.
18. Lik C je velik, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.
19. Lik C ni velik, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.
20. Lik C ni velik, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/39Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/39Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)