I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik C je kvadrat in lik C je majhen.
2. Lik C je kvadrat in lik C ni majhen.
3. Lik C ni kvadrat in lik C je majhen.
4. Lik C ni kvadrat in lik C ni majhen.
5. Lik A je petkotnik ali  je lik B trikotnik.
6. Lik A je petkotnik ali lik B ni trikotnik.
7. Lik A ni petkotnik ali  je lik B trikotnik.
8. Lik A ni petkotnik ali lik B ni trikotnik.
9. Ali  je lik C kvadrat ali  je lik D velik.
10. Ali  je lik C kvadrat ali lik D ni velik.
11. Ali lik C ni kvadrat ali  je lik D velik.
12. Ali lik C ni kvadrat ali lik D ni velik.
13. Če  je lik E siv, potem  je lik B trikotnik.
14. Če  je lik E siv, potem lik B ni trikotnik.
15. Če lik E ni siv, potem  je lik B trikotnik.
16. Če lik E ni siv, potem lik B ni trikotnik.
17. Lik C je majhen, če in  samo če  je lik B velik.
18. Lik C je majhen, če in  samo če lik B ni velik.
19. Lik C ni majhen, če in  samo če  je lik B velik.
20. Lik C ni majhen, če in  samo če lik B ni velik.

[Graphics:HTMLFiles/37Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/37Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)