I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik A je petkotnik in lik B je velik.
2. Lik A je petkotnik in lik B ni velik.
3. Lik A ni petkotnik in lik B je velik.
4. Lik A ni petkotnik in lik B ni velik.
5. Lik C je bel ali  je lik C srednje velikosti.
6. Lik C je bel ali lik C ni srednje velikosti.
7. Lik C ni bel ali  je lik C srednje velikosti.
8. Lik C ni bel ali lik C ni srednje velikosti.
9. Ali  je lik D petkotnik ali  je lik D velik.
10. Ali  je lik D petkotnik ali lik D ni velik.
11. Ali lik D ni petkotnik ali  je lik D velik.
12. Ali lik D ni petkotnik ali lik D ni velik.
13. Če  je lik A velik, potem  je lik B bel.
14. Če  je lik A velik, potem lik B ni bel.
15. Če lik A ni velik, potem  je lik B bel.
16. Če lik A ni velik, potem lik B ni bel.
17. Lik E je petkotnik, če in  samo če  je lik D trikotnik.
18. Lik E je petkotnik, če in  samo če lik D ni trikotnik.
19. Lik E ni petkotnik, če in  samo če  je lik D trikotnik.
20. Lik E ni petkotnik, če in  samo če lik D ni trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/36Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/36Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)