I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik D je srednje velikosti in lik E je srednje velikosti.
2. Lik D je srednje velikosti in lik E ni srednje velikosti.
3. Lik D ni srednje velikosti in lik E je srednje velikosti.
4. Lik D ni srednje velikosti in lik E ni srednje velikosti.
5. Lik B je petkotnik ali  je lik A srednje velikosti.
6. Lik B je petkotnik ali lik A ni srednje velikosti.
7. Lik B ni petkotnik ali  je lik A srednje velikosti.
8. Lik B ni petkotnik ali lik A ni srednje velikosti.
9. Ali  je lik E trikotnik ali  je lik E petkotnik.
10. Ali  je lik E trikotnik ali lik E ni petkotnik.
11. Ali lik E ni trikotnik ali  je lik E petkotnik.
12. Ali lik E ni trikotnik ali lik E ni petkotnik.
13. Če  je lik C kvadrat, potem  je lik A trikotnik.
14. Če  je lik C kvadrat, potem lik A ni trikotnik.
15. Če lik C ni kvadrat, potem  je lik A trikotnik.
16. Če lik C ni kvadrat, potem lik A ni trikotnik.
17. Lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik B bel.
18. Lik D je trikotnik, če in  samo če lik B ni bel.
19. Lik D ni trikotnik, če in  samo če  je lik B bel.
20. Lik D ni trikotnik, če in  samo če lik B ni bel.

[Graphics:HTMLFiles/34Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/34Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)