I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik B je petkotnik in lik C je velik.
2. Lik B je petkotnik in lik C ni velik.
3. Lik B ni petkotnik in lik C je velik.
4. Lik B ni petkotnik in lik C ni velik.
5. Lik C je trikotnik ali  je lik A velik.
6. Lik C je trikotnik ali lik A ni velik.
7. Lik C ni trikotnik ali  je lik A velik.
8. Lik C ni trikotnik ali lik A ni velik.
9. Ali  je lik B srednje velikosti ali  je lik B petkotnik.
10. Ali  je lik B srednje velikosti ali lik B ni petkotnik.
11. Ali lik B ni srednje velikosti ali  je lik B petkotnik.
12. Ali lik B ni srednje velikosti ali lik B ni petkotnik.
13. Če  je lik C bel, potem  je lik B velik.
14. Če  je lik C bel, potem lik B ni velik.
15. Če lik C ni bel, potem  je lik B velik.
16. Če lik C ni bel, potem lik B ni velik.
17. Lik D je siv, če in  samo če  je lik D velik.
18. Lik D je siv, če in  samo če lik D ni velik.
19. Lik D ni siv, če in  samo če  je lik D velik.
20. Lik D ni siv, če in  samo če lik D ni velik.

[Graphics:HTMLFiles/33Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/33Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)