I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik D je bel in lik D je srednje velikosti.
2. Lik D je bel in lik D ni srednje velikosti.
3. Lik D ni bel in lik D je srednje velikosti.
4. Lik D ni bel in lik D ni srednje velikosti.
5. Lik C je trikotnik ali  je lik C majhen.
6. Lik C je trikotnik ali lik C ni majhen.
7. Lik C ni trikotnik ali  je lik C majhen.
8. Lik C ni trikotnik ali lik C ni majhen.
9. Ali  je lik E bel ali  je lik D kvadrat.
10. Ali  je lik E bel ali lik D ni kvadrat.
11. Ali lik E ni bel ali  je lik D kvadrat.
12. Ali lik E ni bel ali lik D ni kvadrat.
13. Če  je lik C srednje velikosti, potem  je lik A kvadrat.
14. Če  je lik C srednje velikosti, potem lik A ni kvadrat.
15. Če lik C ni srednje velikosti, potem  je lik A kvadrat.
16. Če lik C ni srednje velikosti, potem lik A ni kvadrat.
17. Lik D je petkotnik, če in  samo če  je lik C petkotnik.
18. Lik D je petkotnik, če in  samo če lik C ni petkotnik.
19. Lik D ni petkotnik, če in  samo če  je lik C petkotnik.
20. Lik D ni petkotnik, če in  samo če lik C ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/32Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/32Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)