I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik D je kvadrat in lik C je siv.
2. Lik D je kvadrat in lik C ni siv.
3. Lik D ni kvadrat in lik C je siv.
4. Lik D ni kvadrat in lik C ni siv.
5. Lik E je trikotnik ali  je lik E kvadrat.
6. Lik E je trikotnik ali lik E ni kvadrat.
7. Lik E ni trikotnik ali  je lik E kvadrat.
8. Lik E ni trikotnik ali lik E ni kvadrat.
9. Ali  je lik E kvadrat ali  je lik E srednje velikosti.
10. Ali  je lik E kvadrat ali lik E ni srednje velikosti.
11. Ali lik E ni kvadrat ali  je lik E srednje velikosti.
12. Ali lik E ni kvadrat ali lik E ni srednje velikosti.
13. Če  je lik D srednje velikosti, potem  je lik B trikotnik.
14. Če  je lik D srednje velikosti, potem lik B ni trikotnik.
15. Če lik D ni srednje velikosti, potem  je lik B trikotnik.
16. Če lik D ni srednje velikosti, potem lik B ni trikotnik.
17. Lik A je srednje velikosti, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.
18. Lik A je srednje velikosti, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.
19. Lik A ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.
20. Lik A ni srednje velikosti, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/31Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/31Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)