I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik D je srednje velikosti in lik E je trikotnik.
2. Lik D je srednje velikosti in lik E ni trikotnik.
3. Lik D ni srednje velikosti in lik E je trikotnik.
4. Lik D ni srednje velikosti in lik E ni trikotnik.
5. Lik B je kvadrat ali  je lik A petkotnik.
6. Lik B je kvadrat ali lik A ni petkotnik.
7. Lik B ni kvadrat ali  je lik A petkotnik.
8. Lik B ni kvadrat ali lik A ni petkotnik.
9. Ali  je lik B kvadrat ali  je lik C trikotnik.
10. Ali  je lik B kvadrat ali lik C ni trikotnik.
11. Ali lik B ni kvadrat ali  je lik C trikotnik.
12. Ali lik B ni kvadrat ali lik C ni trikotnik.
13. Če  je lik A trikotnik, potem  je lik E petkotnik.
14. Če  je lik A trikotnik, potem lik E ni petkotnik.
15. Če lik A ni trikotnik, potem  je lik E petkotnik.
16. Če lik A ni trikotnik, potem lik E ni petkotnik.
17. Lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik C trikotnik.
18. Lik D je trikotnik, če in  samo če lik C ni trikotnik.
19. Lik D ni trikotnik, če in  samo če  je lik C trikotnik.
20. Lik D ni trikotnik, če in  samo če lik C ni trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/28Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/28Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)